Oddział Obserwacyjno - Zakaźny i Chorób Wątroby


 • Kierownik: Dr n. med. Robert Undas - specjalista chorób zakaźnych
 • Z-ca Kierownika : lek. med. Grzegorz Kułak - specjalista chorób zakaźnych
 • Lekarze zatrudnieni w oddziale:

 • Lek. med. Urszula Gąsior - specjalista chorób zakaźnych
 • Lek. med. Anna Wierzbicka - specjalista chorób zakaźnych

 • lekarze dyżurujący dodatkowo w oddziale:
 • Dawid Kogut -  w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
 • Bartłomiej Siwiec-  w trakcie specjalizacji z kardiologii
 • Lek. med. Krzysztof Janusz - specjalista chorób zakaźnych
 • Kierownik ds pielęgniarstwa: Maria Nykiel

Ważne telefony:

 • 014 6808 385 - Gabinet Ordynatora
 • 014 6808 387 - Gabinet lekarski
 • 014 6808 383 - Dyżurka pielęgniarska - odcinek I
 • 014 6808 483 -Dyżurka pielęgniarska - odcinek II
 • 014 6808 384 - Sekretarka medyczna

Oddział mieści się w pawilonie obok głównego budynku Szpitala, liczy 34 łóżek. Profil leczonych jednostek chorobowych obejmuje wszystkie choroby zakaźne i pasożytnicze, zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych i mózgu ( w tym kleszczowe zapalenie opon. Oddział diagnozuje i kompleksowo leczy według najnowszych światowych standardów przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B i C (również w ramach programów terapeutycznych refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.  Oddział posiada akredytację w zakresie prowadzenia specjalizacji z zakresu chorób zakaźnych - 4 miejsca szkoleniowe oraz posiada 10 miejsc stażowych dla innych specjalności.