Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii


 • Kierownik Oddziału: Lek. med. Zbigniew Kiebała - specjalista ortopedii        i traumatologii
 • Z-ca Kierownika Lek. med. Maksymilian Chmura - specjalista ortopedii        i traumatologii
 • Lekarze zatrudnieni w oddziale:

 • Lek. med. Marcin Dec - specjalista ortopedii i traumatologii
 • Lek.med. Julitta Garbal - Sawka - specjalista ortopedii i traumatologii
 • Lek.med. Bogdan Naszkiewicz - specjalista ortopedii i traumatologii
 • Lek.med. Marcin Stępniak - specjalista ortopedii i traumatologii
 • Lek.med. Piotr Brzostowski
Kierownik ds pielęgniarstwa: Halina Kryszczuk

Ważne telefony:

 • 014 6808 411 - Gabinet Kierownika
 • 014 6808 210 - Gabinet lekarski
 • 014 6808 310 - Dyżurka pielęgniarek
 • 014 6808 317 - Sekretarka medyczna

Oddział zlokalizowany jest na V piętrze Szpitala , liczy 22 łóżek. W Oddziale prowadzona jest diagnostyka i leczenie schorzeń ostrych i przewlekłych narządu ruchu. Wykonywane są pilne i planowe zabiegi ortopedyczne. Diagnostyka chorych prowadzona jest w oparciu o pracownie Zespołu: Laboratorium Centralne, Pracownia Mikrobiologii Ogólnej, Pracownia Rentgenodiagnostyczna, Pracownia Tomografii Komputerowej, Pracownia USG, Pracownia Rezonansu Magnetycznego. Współpracujemy również z innymi ośrodkami specjalistycznymi.