Oddział Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu


Oddział Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu zlokalizowany jest w obiekcie szpitalnym w Straszęcinie 295, posiada 25 miejsc dla mężczyzn. Leczeniem objęte są osoby chore psychicznie lub upośledzone umysłowo. Nie prowadzimy leczenia osób uzależnionych od alkoholu i chorych z zaburzeniami seksualnymi. Oddział w Straszęcinie nie pełni funkcji oddziału o podstawowym zabezpieczeniu.

Przyjęcie pacjenta i jego wypis odbywają się wyłącznie na mocy postanowienia sądu. Czas trwania pobytu nie jest określony z góry.

Odwiedziny u pacjentów odbywają się codziennie w godzinach 10.00- 13.00. Wstęp do oddziału mają osoby powyżej 14- tego roku życia. Osoba odwiedzająca musi posiadać zgodę Ordynatora oddziału.

W czasie hospitalizacji pacjenci objęci są leczeniem farmakologicznym wspartym psychoterapią oraz terapią zajęciową. Dodatkowo prowadzona jest psychoedukacja rodzin osób chorych. W oddziale funkcjonuje tworzona przez pacjentów społeczność terapeutyczna, rozwijają oni w ramach warsztatów terapeutycznych swoje zainteresowania.

Zespół terapeutyczny tworzą :

 • Kierownik Oddziału lek . med. Barbara Pawłowska- Milówka, specjalista psychiatra
 • Zastępca Ordynatora Oddziału lek. med. Robert Gubernat, specjalista psychiatra
 • Psycholog - mgr Dorota Jabłońska- Jensz,
 • Pielęgniarka Oddziałowa -mgr Barbara Rupa
 • Sekretarka/ Pracownik socjalny- Małgorzata Rutka
 • Instruktorzy Terapii Zajęciowej- Ewa Noga i Magdalena Leja,

Telefony:

 • Gabinet Kierownika -14 6803 631
 • Gabinet Pielęgniarki Oddziałowej -14 6803 643
 • Dyżurka pielęgniarek -14 6803 632
 • Fax -14 6768663
 • Telefon dla pacjentów -14 801 4445

Kontakt:

 • Oddział Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu
 • 39-218 STRASZĘCIN 295