Oddział Dzienny Psychiatrii


Oddział Dzienny Psychiatrii zlokalizowany jest w budnku Przychodni Rejonowej nr 5 w Dębicy przy ul. Szkolnej 4.

W skład zespołu terapeutycznego Oddziału Dziennego Psychiatrii wchodzą :
- lek.med. Joanna Jamroś - Kiebała - specjalista psychiatra - kierownik
-  mgr Anna Piątkiewicz - psycholog,psychoterapeuta
- mgr Dorota Pazdan - Żmuda - instruktor terapii zajęciowej
- mgr Bernadetta Mazur-Cieślak - starsza pielęgniarka
- Natalia Hebda - Strzok - instruktor terapii zajęciowej

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku od godz 9 do godz 14 30. Pełny cykl terapeutyczny trwa 12 tygodni, istnieje możliwość powtarzania takich cykli przy zachowaniu 14-dniowej przerwy pomiędzy nimi.
Oddział posiada 14 miejsc dla pacjentów, którzy nie wymagają całodobowej opieki psychiatrycznej oraz pacjentów, którzy zakończyli leczenie w trybie stacjonarnym, a których stan wymaga dalszych oddziaływań terapeutycznych dla utrwalenia efektów dotychczasowego leczenia i poprawy funkcjonowania społecznego.
Program leczniczo-terapeutyczny obejmuje :
- specjalistyczną opiekę lekarską i pielęgniarską
- psychoterapię grupową i indywidualną
- psychoedukację
- trening umiejętności społecznych
- relaksację z elementami muzykoterapii
- różne formy terapii zajęciowej
W oddziale znajdują się dostosowane do potrzeb pacjentów : sala psychoterapii , sala terapii zajęciowej , kuchnia , jadalnia oraz łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Przyjęcia do Oddziału Dziennego odbywają się na podstawie skierowania do szpitala psychiatrycznego wystawionego przez lekarza psychiatrę lub lekarza POZ.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 146827810 lub bezpośrednio u kierownika oddziału.