Oddział Psychiatryczny II


Oddział Psychiatryczny II jest oddziałem ogólnopsychiatrycznym w którym leczeni są pacjenci ( kobiety i mężczyźni powyżej 18-tego roku życia) z zaburzeniami psychicznymi oraz osoby upośledzone umysłowo. Leczenie w całości finansowane jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Oddział nie prowadzi leczenia detoksykacyjnego.
Jednostka mieści się w Straszęcinie ( gmina Żyraków). Posiada 32 łóżka .
Leczenie w oddziale polega na stosowaniu farmakoterapii, uzupełnionej psychoterapią oraz terapią zajęciową. Dodatkowo prowadzona jest psychoedukacja rodzin osób chorych. Pacjenci podczas hospitalizacji korzystają z zajęć gimnastycznych oraz spacerów. Przepustki udzielane są za zgodą Kierownika oddziału.
Informacje o stanie zdrowia pacjentów udzielane są przez Kierownika we wtorki i czwartki w godz. 12.00- 13.30

W oddziale pracują:

 

 • Kierownik oddziału- lek. med. Roland Bombrych- specjalista psychiatra
 • Zastępca kierownika oddziału – lek. med. Anna Czarnecka - Ożóg - specjalista psychiatra
 • lek. rezydent  Magdalena Gazda
 • lek. rezydent Agnieszka Dębek
 • lek. rezydent Sabina Wrzesień
 • Psycholog- mgr Agnieszka Ziemianek
 • Psycholog mgr Małgorzata Janiga
 • Pielęgniarka oddziałowa mgr Barbara Erazmus - pielęgniarka koordynująca ds zakażeń szpitalnych
 • z-ca pielęgniarki oddziałowej mgr Beata Boroń
 • Sekretarka- Barbara Szukała
 • Pracownik Socjalny – Elżbieta Ramska
 • instruktor terapii zajęciowej mgr Agnieszka Konieczko

 

Telefony:

 

 • Gabinet Kierownika- 14 6803 651
 • Gabinet Lekarski – 14 6803 650
 • Gabinet Psychologa – 14 6803 609
 • Gabinet Pielęgniarki Oddziałowej – 14 6803 647
 • Sekretariat/fax - 14 6803652
 • Telefon dla pacjentów sali obserwacyjnej - 14 6839 170
 • Telefon dla pacjentów sal ogólnych- 14 6839 140

 

Oddział Psychiatryczny II leczy:

F 05. Majaczenie nie wywołane alkoholem i innymi substancjami      psychoaktywnymi.

F 06 Inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub  dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną.

F 07 Zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą,  uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu.

F 10.4 Zespół abstynencyjny alkoholowy z majaczeniem.

F10.5 Zaburzenia psychotyczne u osób uzależnionych od alkoholu.

F10.7 Rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne.

F13.2 Zaburzenia psychotyczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem leków uspakajających i nasennych.

F 20 Schizofrenia.

F 21 Zaburzenia schizotypowe.

F 22 Uporczywe zaburzenia urojeniowe.

F 23 Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne.

F 24 indukowane zaburzenia urojeniowe.

F 25 Zaburzenia schizoafektywne.

F 28 Inne nieorganiczne zaburzenia psychotyczne.

F 29 Nie określona psychoza nieorganiczna.

F 30 Epizod maniakalny.

F 31 Zaburzenia afektywne.

F 32 Epizod depresyjny

F 33 Zaburzenia depresyjne nawracające.

F 34 Uporczywe zaburzenia nastroju.

F 38 Inne zaburzenia nastroju.

F 39 Zaburzenia nastroju nieokreślone.

F 40 Zaburzenia lękowe w postaci fobii.

F 41 Inne zaburzenia lekowe.

F 42 Zaburzenia obsesyjno- kompulsyjne (nerwica natręctw).

F 43 Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne.

F 44 Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne).

F 45 Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną.

F 48 Inne zaburzenia nerwicowe.

F 60 Diagnostyka zaburzeń osobowości.

F 70 Upośledzenie umysłowe.

Oddziały Psychiatryczne nie zajmują się detoksykacją pacjentów uzależnionych od alkoholu, narkotyków, dopalaczy.

Nie prowadzą leczenia pacjentów uzależnionych od narkotyków, dopalaczy.