Poradnie Specjalistyczne


Dębica, ul. Krakowska 91 
Informacja i rejestracja tel. 14 670 36 15

Poradnia Chirurgiczna
Poradnia Chirurgii Stomatologicznej
Poradnia Chorób Zakaźnych
Poradnia Neurologiczna
Poradnia Endokrynologiczna
Poradnia Kardiologiczna
Poradnia Laryngologiczna
Poradnia Medycyny Pracy
Poradnia Nefrologiczna
Poradnia Ortopedyczna
Poradnia Patologii Noworodka
Poradnia Rehabilitacji
Poradnia Reumatologiczna
Poradnia Urologiczna
Poradnia Hepatologiczna

Straszęcin 295
Informacja i rejestracja tel. 14 680 36 20


Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych
Poradnia Odwykowa

Przychodnia Rejonowa Nr 1 w Dębicy
Dębica, ul. Cmentarna 54 tel. 14 682 78 01


Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
Poradnia Ortodontyczna
Poradnia dla Kobiet