Ośrodek Rehabilitacji Dziennej


Ośrodek Rehabilitacji Dziennej przeznaczony jest dla pacjentów wymagających intensywnego leczenia rehabilitacyjnego, które może być prowadzone w warunkach ambulatoryjnych bez konieczności objęcia stałym nadzorem medycznym.

W Ośrodku Rehabilitacji Dziennej prowadzona jest kompleksowa rehabilitacja pacjentów z chorobami narządu ruchu, po urazach i złamaniach, po zabiegach operacyjnych, z niedowładami w przebiegu chorób neurologicznych, z chorobami reumatologicznymi, onkologicznymi. Chorzy korzystają z zabiegów z zakresu: kinezyterapii z uwzględnieniem metod neurofizjologicznych i terapii manualnej, pełnego zakresu fizykoterapii, wodolecznictwa, masażu leczniczego. Zabiegi wykonywane są na terenie Pracowni Rehabilitacji na III piętrze przez fachowy personel medyczny: magistrów rehabilitacji ruchowej, licencjatów fizjoterapii, techników fizykoterapii, techników masażu leczniczego..

Pacjenci przyjmowani są do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej po wcześniejszym ustaleniu terminu oraz kwalifikacji na podstawie dotychczasowego przebiegu choroby, aktualnego stanu, wykonanych badań obrazowych oraz skierowania.

Skierowanie do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej może wystawić lekarz po hospitalizacji w oddziałach: neurologicznym, neurochirurgicznym, urazowo-ortopedycznym, reumatologicznym, chirurgicznym, chorób wewnętrznych, onkologicznym, urologicznym, ginekologicznym, a także lekarz specjalista z poradni: rehabilitacyjnej, ortopedycznej, neurologicznej, neurochirurgicznej, reumatologicznej.

Czas trwania rehabilitacji w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej wynosi od 3 do 6 tygodni przez 5 dni w tygodniu, dziennie wykonuje się nie mniej niż 5 zabiegów.

Pacjent może skorzystać z terapii w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej raz w roku.

Kierownik: lekarz, specjalista rehabilitacji medycznej Greta Czarnecka.