Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii


 • Kierownik: lek. med. Włodzimierz Rolecki - specjalista anestezjologii  i intensywnej terapii
 • Z-ca kierownika:  lek.med. Beata Osiniak - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • Lekarze zatrudnieni w oddziale:

 • Lek. med. Agnieszka Kukułka - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • Lek. med. Anna Antoń - Rutkowska- specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • Lek. med. Krzysztof Siwiec - lekarz- anestezjolog i intensywna terapia
 • Lek. med. Magdalena Kokoszka -  specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. med. Alicja Ruman - Petrenko - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. med. Zbigniew Bober - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • oraz lekarze dyżurujący dodatkowo w oddziale:
 • lek. med. Paweł Kukułka - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. med. Eugeniusz Kawa - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. med.Kempa Mariusz - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział zlokalizowany jest na V piętrze Szpitala w sąsiedztwie Bloku Operacyjnego. Oddział wykonuje zadania lecznicze w zakresie: anestezji, tj. wykonywanie znieczulenia ogólnego lub przewodowego do zabiegów operacyjnych oraz w celach diagnostycznych i leczniczych, a także intensywnej terapii tj. postępowania mającego na celu podtrzymanie funkcji życiowych oraz leczenie chorych w stanach zagrożenia życia - obszar ten liczy 6 łóżek z indywidualnymi monitorami stanowiskowymi.

Ważne telefony:

 • 014 6808 416 - Dyżurka pielęgniarska
 • 014 6808 313 - Gabinet kierownika oddziału
 • 014 6808 312 - Reanimacja