Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Gastroenterologii


  • Kierownik Oddziału: lek. med. Andrzej Stawicki - specjalista chirurgii ogólnej

    Lekarze zatrudnieni w oddziale:

  • Lek. med. Ryszard Pazdan - specjalista chirurgii ogólnej
  • Dr n. med. Wiesław Mendyka - specjalista chirurgii ogólnej
  • Lek. med. Stanisław Plata - specjalista chirurgii ogólnej, Kierownik Pracowni Endoskopii
Pielęgniarka oddziałowa:
  • Danuta Papiernik mgr specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

Ważne telefony:

  • 014 6808 311 Gabinet lekarski
  • 014 6808 314 Dyżurka pielęgniarek
  • 014 6808 318 Sekretarka medyczna

Oddział mieści się na V piętrze Szpitala. Liczy 38 łóżek, posiada salę pooperacyjną Na Oddziale wykonuje się diagnostykę i leczenie schorzeń górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, wątroby i dróg żółciowych, układu moczowego, tarczycy, naczyń tętniczych i żylnych, przepuklin brzusznych, schorzeń onkologicznych. Diagnostyka chorych prowadzona jest w oparciu o pracownie Zespołu: Laboratorium Centralne, Pracownia Mikrobiologii Ogólnej, Pracownia Rentgenodiagnostyczna, Pracownia Tomografii Komputerowej, Pracownia USG, Pracownia Endoskopii Pracownia EEG, Pracownia Rezonansu Magnetycznego. Współpracujemy również z innymi oœrodkami specjalistycznymi. Oddział posiada akredytację w zakresie prowadzenia specjalizacji z zakresu chirurgii ogólnej - 1 miejsca szkoleniowe.