Oddział Okulistyczny


Nasz zespół:

Lekarze:
 • kierownik Oddziału Okulistyki: Adam Słoka specjalista chorób oczu
 • starszy asystent: Joanna Prokop  specjalista okulistyki

Pielęgniarki:
 • pielęgniarka oddziałowa: piel. dyplomowana Anna Sułkowska
 • pielęgniarka: Magdalena Kołc
 • pielęgniarka: Zofia Dzik
 • instrumentariuszka: Urszula Prucnal

Optometrystka:
 • mgr Krystyna Lubecka- Fraszczyńska

Zabiegi:

W Oddziale Okulistycznym składającym się z 12 łóżek przeprowadzane są zabiegi planowe w trybie chirurgii jednego dnia, rocznie około 1000 zabiegów, m. in.:

 • operacje zaćmy metodą fakoemulsyfikacji, w tym wykonywane są również operacje zaćm wikłających, wszczepiane są soczewki jednoogniskowe, również soczewki toryczne,
 • terapia lekami anty-VEGF w wysiękowym AMD (zarówno w programie lekowym jak i poza programem), makulopatii pozakrzepowej i cukrzycowej
 • operacje jaskry- wszczep implantów Ex-Press
 • plastyki powiek: usuwanie guzków, gradówek, kępek żółtych, wiotkości powiek, zabiegi odwinięcia i  podwinięcia powiek
 • zabiegi laserowe: Yag laser kapsulotomie tylne w zaćmie wtórnej, Yag laser irydotomie w jaskrze zamykającego się kąta, fotokoagulacje siatkówki z powodu przedarć i zwyrodnień obwodowych, retinopatii cukrzycowej i pozakrzepowej