Oddział Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Dziecięcej


  1. Kierownik Oddziału: lek. Greta Czarnecka - specjalista rehabilitacji medycznej
  2. Z-ca Kierownika : lek. Grażyna Dobrowolska - Dziewulska - specjalista rehabilitacji medycznej
  3. lek.Stanisława Krasnoid - specjalista rehabilitacji medycznej
  4. Pielęgniarka oddziałowa: Alicja Bystrek

Oddział Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Dziecięcej mieści się na III piętrze Szpitala. Posiada 28 łóżek. Głównym zadaniem Oddziału jest przywrócenie pacjentom pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej, psychicznej, a tym samym zdolności do brania czynnego udziału w życiu utraconych na skutek choroby lub urazów funkcji narządów, układów lub całego ustroju oraz skrócenie czasu leczenia, wyleczenie bądź zmniejszenie dysfunkcji narządów ruchu, ograniczenie powstających deficytów lub niepełnosprawności. Pacjenci leczeni są w ramach rehabilitacji ogólnoustrojowej, jak i też rehabilitacji neurologicznej. Oddział posiada własną salę do ćwiczeń z pacjentami, współpracuje również z Pracownią Rehabilitacji mieszczącą się na tym samym piętrze, co Oddział. W Oddziale pracuje doświadczony personel medyczny ( lekarze, logopeda, fizjoterapeuci, pielęgniarki). Oddział posiada akredytację w zakresie prowadzenia specjalizacji z zakresu rehabilitacji medycznej.