Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym


 • Kierownik Oddziału: lek. med. Barbara Pietruszewska -  specjalista neurolog
 • Z-ca kierownika lek. med. Mateusz Lewartowski - specjalista neurolog
 • Lekarze zatrudnieni w oddziale:

 • lek.med. Wojciech Barański -specjalista neurolog, pediatra
 • Lek. med. Małgorzata Wysłobocka - specjalista neurolog, specjalista geriatra
 • Lek. med. Marek Sawka - lekarz neurolog
 • Lek. med. Bożena Książek-Trzaskuś - specjalista neurolog
 • Lek. med. Edyta Marcinek-Świąder - specjalista neurolog
 • Lek. med. Edyta Małgorzata Janosik-Bryl - specjalista neurolog
 • Kierownik ds. pielęgniarstwa - mgr Renata Fołta

Ważne telefony:

 • 14 6808 289 - Gabinet Kierownika Oddziału
 • 14 6808 389 - Gabinet lekarski
 • 14 6808 386 - Dyżurka pielęgniarek
 • 14 6808 486 - Sekretarka medyczna

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym zlokalizowany jest na III piętrze Szpitala. Liczy 31 łóżek Oddział prowadzi diagnostykę i leczenie schorzeń centralnego i obwodowego układu nerwowego. Diagnostyka chorych prowadzona jest w oparciu o pracownie Zespołu: Laboratorium Centralne, Pracownia Mikrobiologii Ogólnej, Pracownia Rentgenodiagnostyczna, Pracownia Tomografii Komputerowej, Pracownia Rezonansu Magnetycznego, Pracownia USG, Pracownia EEG. Współpracujemy również z innymi ośrodkami specjalistycznymi.