Oddział Psychiatryczny I


Oddział Psychiatryczny I jest oddziałem ogólnopsychiatrycznym w którym leczeni są pacjenci ( kobiety i mężczyźni powyżej 18-tego roku życia) z zaburzeniami psychicznymi oraz osoby upośledzone umysłowo. Leczenie w całości finansowane jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Oddział nie prowadzi leczenia detoksykacyjnego. Jednostka mieści się w Straszęcinie (gmina Żyraków). Posiada 32 łóżka. Leczenie w oddziale polega na stosowaniu farmakoterapii, uzupełnionej psychoterapią oraz terapią zajęciową. Dodatkowo prowadzona jest psychoedukacja rodzin osób chorych. Pacjenci podczas hospitalizacji korzystają z zajęć gimnastycznych oraz spacerów. Przepustki udzielane są za zgodą Ordynatora oddziału.
Informacje o stanie zdrowia pacjentów udzielane są przez Ordynatora oddziału oraz lekarzy prowadzących we wtorki i czwartki w godz. 11.00- 13.00

W oddziale pracują:

 • Kierownik oddziału - lek. med. Aneta Szatko-Weselak - specjalista psychiatra
 • Zastępca kierownika - oddziału lek. med. Teresa Homa-Tarnowska - specjalista psychiatra
 • lek.rezydent w trakcie specjalizacji Anna Partyńska
 • lek.rezydent w trakcie specjalizacji Anna Serwańska
 • młodszy asystent psycholog Monika Łapanowska
 • Kierownik ds. pielęgniarstwa- Renata Styś
 • Sekretarka - Teresa Pociask
 • Pracownik socjalny- Beata Kruk
 • Instruktor terapii zajęciowej- Renata Mirowska

Telefony:

 • Gabinet Ordynatora – 14 6803 661
 • Gabinet Lekarski – 14 6803 660
 • Gabinet Pielęgniarki Oddziałowej- 14 6803 625
 • Gabinet Psychologa – 14 6803 659
 • Sekretariat - 14 6803 624
 • Dyżurka pielęgniarek- 14 6803 663
 • Telefon dla pacjentów sali obserwacyjnej - 14 6839 173
 • Telefon dla pacjentów sal ogólnych- 14 6839 183

Oddział Psychiatryczny I leczy:

F 05  Majaczenie nie wywołane alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi.

F 06   Inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną.

F 07    Zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu.

F 10.4 Zespół abstynencyjny alkoholowy z majaczeniem.

F10.5  Zaburzenia psychotyczne u osób uzależnionych od alkoholu.

F10.7  Rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne.

F13.2  Zaburzenia psychotyczne i zaburzenia zachowania  spowodowane używaniem leków uspakajających i nasennych.

F 20  Schizofrenia.

F 21  Zaburzenia schizotypowe.

F 22  Uporczywe zaburzenia urojeniowe.

F 23  Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne.

F 24  indukowane zaburzenia urojeniowe.

F 25  Zaburzenia schizoafektywne.

F 28  Inne nieorganiczne zaburzenia psychotyczne.

F 29  Nie określona psychoza nieorganiczna.

F 30  Epizod maniakalny.

F 31  Zaburzenia afektywne.

F 32  Epizod depresyjny

F 33  Zaburzenia depresyjne nawracające.

F 34  Uporczywe zaburzenia nastroju.

F 38  Inne zaburzenia nastroju.

F 39  Zaburzenia nastroju nieokreślone.

F 40  Zaburzenia lękowe w postaci fobii.

F 41  Inne zaburzenia lekowe.

F 42  Zaburzenia obsesyjno- kompulsyjne (nerwica natręctw).

F 43  Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne.

F 44  Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne).

F 45  Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną.

F 48  Inne zaburzenia nerwicowe.

F 60  Diagnostyka zaburzeń osobowości.

F 70  Upośledzenie umysłowe.

Oddziały Psychiatryczne nie zajmują się detoksykacją pacjentów uzależnionych od alkoholu, narkotyków, dopalaczy.

Nie prowadzą leczenia pacjentów uzależnionych od narkotyków, dopalaczy.