Informacje dodatkowe


 

Przyjmowanie materiału

Materiał do badań przyjmowany jest od poniedziałku do piątku od godz.

7.15 -14.00

W dni wolne od pracy badania przyjmowane są po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Pobieranie i transport materiału

 

1. Materiał pobierany jest przez jednostkę zlecającą i dostarczany do pracowni wraz
z dokładnie wypełnionym skierowaniem.

Właściwie wypełnione skierowanie na badanie pozwoli na:

- dokładne zidentyfikowanie pacjenta,

- właściwe opracowanie zleconego badania

- prawidłowe przekazanie wyniku badania

- ułatwi kontakt z lekarzem

 

2. Pracownia nie pobiera żadnych próbek do badań bakteriologicznych z wyjątkiem posiewów z pochwy pobieranych we wtorki w godzinach od 7.00- 8.30 w Poradni Urologicznej.

3. Najważniejsze informacje dotyczące badanej próbki - próbka materiału do badań mikrobiologicznych powinna być reprezentatywna dla procesu chorobowego,

- materiał powinien być pobrany w ilości zapewniającej pełne badanie mikrobiologiczne,

- materiał należy pobrać przed rozpoczęciem antybiotykoterapii, w razie konieczności w trakcie antybiotykoterapii, zaznaczając o tym fakcie na skierowaniu

 

4. Ogólne zasady transportu materiału :

- wymazy należy pobrać na podłoże transportowe i przechowywać w temp. 4 ºC., jeżeli oczekujemy wzrostu paciorkowców, meningokoków przechowujemy próbkę w temp. pokojowej do chwili dostarczenia do pracowni mikrobiologii -materiał powinien być dostarczony do 48 godz. od pobrania

- kał do badań pobieramy do jałowego pojemniczka , przechowujemy w temp. 4ºC

nie dłużej niż 72 godziny.

- mocz przechowujemy w temp.4 ºC do 24 godz. od pobrania

 

Wydawanie wyników

Poniedziałek- sobota w godz. 10.00 - 14.00 w Pracowni Mikrobiologii Ogólnej

 

 

Zadania Pracowni Mikrobiologii Ogólnej

- wykonywanie rutynowych badań mikrobiologicznych dla oddziałów i przychodni szpitalnych

- wykonywanie badań mających na celu ocenę i kontrolę nad stanem sanitarnym szpitala

- wykonywanie kontroli skuteczności sterylizacji (sporal)

 

Wykonywanie badań

-nieodpłatnie dla pacjentów hospitalizowanych na oddziałach naszego szpitala

- nieodpłatnie ze skierowania z Poradni Specjalistycznych ZOZ w Dębicy

- nieodpłatnie pacjentom Przychodni Rejonowych nr 1 i nr 5 według zleceń od lekarza

- nieodpłatnie pacjentom kontrahentów wg. zawartych umów i oraz. zleceń lekarskich

- odpłatnie pacjentom bez skierowań oraz jednostkom, które nie mają podpisanej umowy z ZOZ w Dębicy zgodnie z obowiązującym cennikiem badań

 

Kontrola jakości

Dobro pacjenta jest nadrzędnym celem naszej Pracowni.

Gwarantujemy wysoką jakość oraz fachową i miłą obsługę.

Pracownia Mikrobiologii Ogólnej uczestniczy w sprawdzianach jakości badań mikrobiologicznych „ POLMICRO” organizowanych przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie uzyskując certyfikaty gwarantujące poprawność i wysoką jakość wykonywanych badań.

Pracownia stosuje metody diagnostyczne oraz wewnątrzlaboratoryjną kontrolę jakości zalecane przez Krajowego Specjalistę ds. Diagnostyki Mikrobiologicznej oraz Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów Narodowego Instytutu Leków.

Oznaczanie lekowrażliwości drobnoustrojów zgodnie z zaleceniami EUCAST.