Laboratorium Centralne


Odbiór wyników badań laboratoryjnych w Punkcie Pobrań od Poniedziałku do piątku w godzinach 14-16.

Kierownik Laboratorium Centralnego:
mgr Marta Trojan-Kubas - specjalista analityki klinicznej

Kierownik Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi:
mgr Barbara Mądro - specjalista diagnostyki laboratoryjnej
specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej


Kierownik Zespołu Techników:                                 
Dorota Śliwa - starszy technik analityki medycznej

Laboratorium Centralne jest nowoczesnym w pełni skomputeryzowanym laboratorium medycznym wykorzystującym aparaturę najnowszej generacji oraz firmowe odczynniki do wykonywania analiz.

Oferujemy szeroki pakiet badań z zakresu:

- analityki klinicznej

- biochemii klinicznej

- hematologii

- koagulologii

- diagnostyki infekcji

- immunodiagnostyki

- serologii grup krwi

Badania wykonywane są przez doświadczony i wykwalifikowany zespół z wieloletnim doświadczeniem zawodowym stale podnoszącym swoje kwalifikacje przez systematyczne uczestnictwo w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.

Struktura

W skład Laboratorium Centralnego wchodzą:

 • Pracownie Diagnostyki Laboratoryjnej:

- Pracownia Hematologii i Koagulologii

- Pracownie Biochemii Klinicznej I, II, III

- Pracownia Analityki Ogólnej

- Pracownia Immunodiagnostyki

 • Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi
 • Pokój pobrań materiału biologicznego
 • Pokój przyjęć materiału biologicznego.

 

Badania wykonywane są:
 • nieodpłatnie, całodobowo dla pacjentów hospitalizowanych na oddziałach naszego szpitala;
 • nieodpłatnie ze skierowania z Poradni Specjalistycznych ZOZ w Dębicy;
 • nieodpłatnie pacjentom Przychodni Rejonowych nr 1 i nr 5 według zleceń od lekarza;
 • nieodpłatnie pacjentom kontrahentów wg. zawartych umów i wg. zleceń od lekarza;
 • odpłatnie pacjentom bez skierowań oraz z jednostek, które nie mają podpisanej umowy
  z ZOZ w Dębicy zgodnie z obowiązującym cennikiem badań;
 • badania w trybie „cito” wykonywane są przez całą dobę.