Mikrobiologia

 


 

Kierownik Pracowni Mikrobiologii Ogólnej

mgr Barbara Biernacka

Z-ca Kierownika Pracowni Mikrobiologii Ogólnej

mgr inż. Małgorzata Krzak- analityk kliniczny

 

Diagności laboratoryjni

mgr Barbara Kowalska

 

Technik analityki medycznej

Danuta Soprych