Misja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy


Misją Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy jest świadczenie wszystkim zgłaszającym się pacjentom wysokiej jakości usług zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej , opieki specjalistycznej, opieki stacjonarnej oraz promocji zdrowia. Przyszłość naszego zakładu wiążemy z wysoką jakością, efektywnością oraz konkurencyjnością udzielanych świadczeń, przy jednoczesnym stałym wzroście satysfakcji pacjentów i personelu.