konto bankowe:

36 1240 4764 1111 0000 4866 7922

Strona główna Dam pracę Ogłoszenie 21.05.2021


Biuletyn Informacji Publicznej

nfz
Narodowy Fundusz Zdrowia

RPP
Rzecznik Praw Pacjenta

Projekty EU
Projekty unijne

LogowanieNaszą witrynę przegląda teraz 48 gości 

OGŁOSZENIE


Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy ogłasza konkurs na stanowisko Pie!ęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego z Central ną Steryl izatorn ią.
Kandydaci na powyższe stanowisko powinni spełniaó wymogi określone Rozpouądzeniem |,llZ z dnia 20 lipca 2011r. Ms kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczegolnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących pzedsiębiorcami /Dz.U,Nr 151, poz.896/, Mile widziane sądodatkowe kwalifikacje w zakresie zarządzania zakładami opiekizdrowotnej.
Oferty wlaz z dokumentami określonymi w Rozpolządzeniu lV|Z z dnia 6 lutego 2021r. Ms szczegołowych zasad przeprowadzania kónkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcątDz.U.12,182zdnia 17 luty 2O12r.tnależy składać w ciągu 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia, pod adresem:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy
39-200 Dębica, ul, Krakowska 91
z dopiskiem: Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego z Centralną
Sterylizatornią
Rozstrzygnięcie zgłoszonych kandydatur nastąpi w ciągu 60 dni od upływu terminu składania
wymaganych dokumentów.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie blok nr 2.pdf)ogloszenie blok nr 2.pdf 498 Kb364