konto bankowe:

36 1240 4764 1111 0000 4866 7922

Strona główna Dam pracę


Biuletyn Informacji Publicznej

nfz
Narodowy Fundusz Zdrowia

RPP
Rzecznik Praw Pacjenta

Projekty EU
Projekty unijne

LogowanieNaszą witrynę przegląda teraz 34 gości 

Dam pracę

OGŁOSZENIE


Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego lI.

Kandydaci na powyższe stanowisko powinni spełniać wymogi określone Rozporządzeniem MZ z dnia 20 lipca 2011 r. w/s kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami /Dz.U.Nr 151, poz.896/. Mile widziane są dodatkowe kwalifikacje w zakresie zarządzania zakładami opieki zdrowotnej.

Oferty wraz z dokumentami określonymi w Rozporządzeniu MZ z dnia 6 lutego 2012r. w/s szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą/Dz.U. 12,182 z dnia 17 luty 2012r./ należy składać w ciągu 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia, pod adresem:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91

z dopiskiem: Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego II.

Rozstrzygnięcie zgłoszonych kandydatur nastąpi w ciągu 60 dni od upływu terminu składania wymaganych dokumentów.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (psy 2.pdf)psy 2.pdf 488 Kb426
 

OGŁOSZENIE


Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego I.

Kandydaci na powyższe stanowisko powinni spełniać wymogi określone Rozporządzeniem MZ z dnia 20 lipca 2011r. w/s kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami /Dz.U.Nr 151, poz.896/. Mile widziane są dodatkowe kwalifikacje w zakresie zarządzania zakładami opieki zdrowotnej.

Oferty wraz z dokumentami określonymi w Rozporządzeniu MZ z dnia 6 lutego 2012r. w/s szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą /Dz.U. 12,182 z dnia 17 luty 2012r./ należy składać w ciągu 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia, pod adresem:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91

z dopiskiem: Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego I.

Rozstrzygnięcie zgłoszonych kandydatur nastąpi w ciągu 60 dni od upływu terminu składania wymaganych dokumentów.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (psych1.pdf)psych1.pdf 494 Kb368
 

OGŁOSZENIE


Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy ogłasza konkurs na stanowisko Pie!ęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego z Central ną Steryl izatorn ią.
Kandydaci na powyższe stanowisko powinni spełniaó wymogi określone Rozpouądzeniem |,llZ z dnia 20 lipca 2011r. Ms kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczegolnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących pzedsiębiorcami /Dz.U,Nr 151, poz.896/, Mile widziane sądodatkowe kwalifikacje w zakresie zarządzania zakładami opiekizdrowotnej.
Oferty wlaz z dokumentami określonymi w Rozpolządzeniu lV|Z z dnia 6 lutego 2021r. Ms szczegołowych zasad przeprowadzania kónkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcątDz.U.12,182zdnia 17 luty 2O12r.tnależy składać w ciągu 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia, pod adresem:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy
39-200 Dębica, ul, Krakowska 91
z dopiskiem: Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego z Centralną
Sterylizatornią
Rozstrzygnięcie zgłoszonych kandydatur nastąpi w ciągu 60 dni od upływu terminu składania
wymaganych dokumentów.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie blok nr 2.pdf)ogloszenie blok nr 2.pdf 498 Kb364
 

OGŁOSZENIE


Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego III.

Kandydaci na powyższe stanowisko powinni spełniać wymogi określone Rozporządzeniem MZ z dnia 20 lipca 2011r. w/s kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami /Dz.U.Nr 151, poz.896/. Mile widziane są dodatkowe kwalifikacje w zakresie zarządzania zakładami opieki zdrowotnej.

Oferty wraz z dokumentami określonymi w Rozporządzeniu MZ z dnia 6 lutego 2012r. w/s szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą /Dz.U.12,182 z dnia 17 luty 2012r./ należy składać w ciągu 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia, pod adresem:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy

39-200 Dębica, ul. Krakowska 91

z dopiskiem: Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego III.

Rozstrzygnięcie zgłoszonych kandydatur nastąpi w ciągu 60 dni od upływu terminu składania wymaganych dokumentów.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (psych 3.pdf)psych 3.pdf 491 Kb376
 

OGŁOSZENIE


Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu.

Kandydaci na powyższe stanowisko powinni spełniać wymogi określone Rozporządzeniem MZ z dnia 20 lipca 2011r. w/s kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami /Dz.U.Nr 151, poz.896/. Mile widziane są dodatkowe kwalifikacje w zakresie zarządzania zakładami opieki zdrowotnej.

Oferty wraz z dokumentami określonymi w Rozporządzeniu MZ z dnia 6 lutego 2012r. w/s szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą /Dz.U.12,182 z dnia 17 luty 2012r./ należy składać w ciągu 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia, pod adresem:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy

39-200 Dębica, ul. Krakowska 91

z dopiskiem: Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu.

Rozstrzygnięcie zgłoszonych kandydatur nastąpi w ciągu 60 dni od upływu terminu składania wymaganych dokumentów.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (sadowy.pdf)sadowy.pdf 507 Kb359
 
Więcej artykułów…